Sastanak RG NKEU za Poglavlje 35

Datum objave: 26.02.2021.
Screen_Shot_2021_02_26_at_3_14_26_PM.png Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35 juče je održala sastanak na kome su predstavljeni preliminarni nalazi  drugog Izveštaja o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu "Integracija srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine".

Izveštaj je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM u okviru projekta „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe: faza 2", uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške.

Ovaj izveštaj, pored nalaza o tome kako je došlo do početka primene sporazuma i integrisanja srpskog pravosuđa u institucije Kosova, prikazuje trenutno stanje funkcionisanja sada integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma. Polazeći od nalaza prvog izveštaja, drugi izveštaj posebno obrađuje uključenost srpskih sudova u ostvarenju pristupa pravdi građana koji žive ili ostvaruju prava na teritoriji Kosova. Nalazi pokazuju da li je i u kojoj meri došlo do unapređenja pristupa pravdi građanima i građankama severa Kosova.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2020/2021, Poglavlje 35: Ostala pitanja – Kosovo" koji realizuje InTER uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju.