-
-
 • Početak evalucije: 04.2014. - Kraj evaluacije: 04.2014.

  Evaluacija projekta "Uspostavljanje koncepta primarne selekcije otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli”

  Javno komunalno preduzeće “Duboko” iz Užica je angažovalo InTER da sprovede finalnu evaluaciju projekta "Uspostavljanje koncepta primarne selekcije otpada u 28 škola u Užicu i Tuzli”, popularno nazvan “Manje otpada u školama". Projekat je finansiran iz EU IPA Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, a sprovodio se u 28 osnovnih i srednjih škola u Užicu i Tuzli.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 03.2014. - Kraj evaluacije: 04.2014.

  Evaluacija projekta "Podrška proizvođačima organske hrane u južnoj Srbiji"

  Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i InTER su potpisali Ugovor za realizaciju finalne evaluacije projekta “Podrška proizvođačima organske hrane u južnoj Srbiji”. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije (ADA), a realizovao se u periodu 2012-2014. Na ovom zadatku InTER je angažovao tri saradnika: Jim Newkirk (tim lider), dr Vesela Ćurković (član tima) i Dragiša Mijačić (član tima). Evaluacija će se organizovati u periodu mart - april 2014. godine.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 12.2012. - Kraj evaluacije: 01.2015.

  Međunarodni centar Ulof Palme: Monitoring i evaluacija Programa u Srbiji 2013-2014

  Međunarodni centar Ulof Palme (OPIC) iz Stokholma nastavio je saradnju sa InTER-om na monitoringu i evaluaciji Programa u Srbiji 2012-2014. OPIC Program u Srbiji sprovodi se u okviru 5 sindikata iz Srbije koji se nalaze u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 10.2013. - Kraj evaluacije: 10.2013.

  Završna evaluacija projekta "Priroda za budućnost"

  U saradnji sa organizacijom CEED Consulting iz Crne Gore, InTER je realizovao završnu evaluaciju projekta "Priroda za budućnost", koji je finansiran u okviru EU IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora, a sproveli su ga Nacionalni  parkovi Crne Gore i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije.

  Detaljnije