Eksterna evaluacija podrške regionalnom i ruralnom razvoju u Srbiji (Faza 1)

Početak evalucije: 02.2018. - Kraj evaluacije: 04.2018.
InTER je angažovan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) na realizaciji Evaluacije podrške regionalnom i ruralnom razvoju u Srbiji (Faza 1). Angažovanje podrazumeva eksternu evaluaciju intervencijee vredne 3,7 miliona CHF na polju regionalnog i ruralnog razvoja u Srbiji, u cilju:
•    Procene ostvarenja postojeće faze projekta i naučenih lekcija;
•    Podrške agenciji NIRAS koja sprovodi projekat sa preporukama u cilju konsolidacije projkta i održavanja njegovih glavnih postignuća tokom preostalog dela trenutne faze; i
•    Podrške organizacijama civilnog društva sa preporukama za drugu i poslednju projektnu fazu projekta RRDS.

Evaluacija je realizovana od februara do aprila 2018. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi