Evaluacija Programa sanacije poplava u Srbiji

Početak evalucije: 03.2015. - Kraj evaluacije: 03.2015.
InTER je angažovan na realizaciji Evaluacije Programa sanacije poplava u Srbiji, koji sprovode Caritas Srbija, Caritas Beograd, Caritas Šabac i Caritas Valjevo u 11 opština širom Srbije. Program su finansirali članovi organizacije Caritas Internationalis, a vrednost programa je više od 1,2 miliona evra.

Evaluacija je reealizovana u martu 2015. godine i obuhvatala je ocenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji.

Resurs centar

Aktuelni konkursi