-
-
 • Početak evalucije: 12.2012. - Kraj evaluacije: 01.2015.

  Međunarodni centar Ulof Palme: Monitoring i evaluacija Programa u Srbiji 2013-2014

  Međunarodni centar Ulof Palme (OPIC) iz Stokholma nastavio je saradnju sa InTER-om na monitoringu i evaluaciji Programa u Srbiji 2012-2014. OPIC Program u Srbiji sprovodi se u okviru 5 sindikata iz Srbije koji se nalaze u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 10.2013. - Kraj evaluacije: 10.2013.

  Završna evaluacija projekta "Priroda za budućnost"

  U saradnji sa organizacijom CEED Consulting iz Crne Gore, InTER je realizovao završnu evaluaciju projekta "Priroda za budućnost", koji je finansiran u okviru EU IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora, a sproveli su ga Nacionalni  parkovi Crne Gore i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 01.2013. - Kraj evaluacije: 01.2013.

  Srednjeročna evaluacija sektora Aktivnosti za generisanje prihoda u okviru Programa za Južnu Srbiju 2012-2014

  InTER je angažovan od strane Caritas-a Luxemburg na realizaciji Srednjeročne evaluacije sektora Aktivnosti za generisanje prihoda u okviru Programa za Južnu Srbiju 2012-2014. Projekat je obuhvatio evaluaciju efektivnosti i efikasnosti pet pojedinačnih projekata usmerenih na generisanje prihoda, preduzetništvo i razvoj mikro preduuzećameđu socijalno ugroženim grupama. Projektna oblast obuhvatala je Vranje i Bujanovac. Evaluacija je sprovedena u decemberu 2012. godine i januaru 2013.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 03.2012. - Kraj evaluacije: 03.2012.

  Monitoring i evaluacija programa Međunarodnog centra Ulof Palme u Srbiji

  InTER je angažovan od strane Međunarodnog centra Ulof Palme na podršci u izradi i nadzoru implementacije tekuće evaluacije Programa Centra Palme u Srbiji za period od 2012-do 2014. godine.

  Detaljnije